Văn hóa

[Ẩm thực] Ẩm thực ngoại nhập – Kỳ 1: Kushiyaki / Văn hóa xiên nướng siêu ku-toe

Comments (1)
  1. trashyoiks says:

    nhìn ngon thế không biết :333

Leave a Reply