Manga & Anime

[Author Review] Takarai Rihito

Comments (1)
  1. Tofu says:

    Tên tác giả trong bài viết đã có sự nhầm lẫn, là Takarai Rihito chứ không phải Takarai Kirito đâu ạ.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.