Manga & Anime

[Author Review] Takarai Rihito

Comments (1)
  1. Tofu says:

    Tên tác giả trong bài viết đã có sự nhầm lẫn, là Takarai Rihito chứ không phải Takarai Kirito đâu ạ.

Leave a Reply