Chuyên mục khác

[Movie Preview] MARS – Tada, Kimi wo Aishiteru

Next Article[Manga Review] Ibitsu
Comments (1)
  1. Truyện hay hơn nhiều, lên phim thật kì cục =”=

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.