Manga & Anime

[Takoyaki List] Những nhân vật phụ mà không phụ trong các bộ manga

Comments (2)
  1. candpgroup says:

    TT~TT Đôi lúc cảm thấy Itachi khổ thân như thầy Snape vậy

  2. Lê Chi Lan says:

    Rất thích miêu tả về Sesshomaru sama trong bài viết này <3

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.