Manga & Anime

[Takoyaki List] Những nhân vật phụ mà không phụ trong các bộ manga

Comments (2)
  1. candpgroup says:

    TT~TT Đôi lúc cảm thấy Itachi khổ thân như thầy Snape vậy

  2. Lê Chi Lan says:

    Rất thích miêu tả về Sesshomaru sama trong bài viết này <3

Leave a Reply