Manga & Anime

[Anime Preview] HANDA-KUN – Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Comments (1)
  1. Tira Misu says:

    Xin lỗi cơ mà Ono Daisuke đảm nhiệm vai Midorima Shintarou (Kuroko no basket) chứ không phải Takishima Shintarou ạ =)))

Leave a Reply