Sự kiện

[News] ĐỘNG ĐẤT ở Nhật, dân mạng Trung HỒ HỞI

Comments (2)
  1. Xanh Cuồng says:

    Biết là ý thức dân tộc nhưng thù hằn nên nỗi xấu xí đến vậy thì thực đáng ngạc nhiên. Nỗi đau nào chả là nỗi đau, mất mát nào đáng được định nghĩa?

  2. princessrinyuki says:

    Tàu mà, tẩy não siêu đẳng rồi :3JZ

Leave a Reply