Manga & Anime

[Rating] Anime PSYCHO-PASS: Vòng luẩn quẩn mang tên ‘Công lý’

Comments (2)
  1. Thực sự là ss2 gây thất vọng cho tui

    1. Kính says:

      Là do phần một qá ‘ngợp’ đúng nhỉ? Cơ mà movie thiệt đỉnh qá đê *0*

Leave a Reply