Manga & Anime

[News] MAKIKO FUTAKI – Animator kì cựu của Ghibli đã rời cuộc chơi

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.