Manga & Anime

[Manga Preview] MUSHISHI – Như thuở nguyên sơ

Comments (1)
  1. vậy có thể sơ lược xếp hạng những manga hay nhất của Cục Văn hóa Nhật Bản.gồm những tác phẩm nàokhông ?

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.