Manga & Anime

[Manga Preview] MUSHISHI – Như thuở nguyên sơ

Comments (1)
  1. vậy có thể sơ lược xếp hạng những manga hay nhất của Cục Văn hóa Nhật Bản.gồm những tác phẩm nàokhông ?

Leave a Reply