Manga & Anime

[Rating] Manga: 3-GATSU NO LION – Nhanh như giông, nhẹ như một thoáng giao thời

Comments (1)
  1. phamxthang says:

    Oh my GOD!!!!!!!!1111
    Làm cái review Honey and Clover nữa ad ơi

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.