Manga & Anime

[Manga Review] HONEY AND CLOVER – Thanh xuân như ngọn gió thổi qua cánh đồng hoa, không bao giờ trở lại

Comments (1)
  1. phamxthang says:

    HONEY AND CLOVER!!!!1111 MORITA HAGU YAMADA KYAAAAAA !!!!!!11
    Cảnh mấy đứa này ngồi tìm cỏ 4 lá bên bờ sông, rồi đi thuyền vào mùa đông đi ngắm Ferris Wheel, rồi Takemoto đạp xe lên phía bắc, rồi Hagu từ giã 2 người yêu mình để theo đuổi nghệ thuật…………….. sao lắm cảnh hay vậy trời!!!!!!!!! UMINO CHICA BANZAI!!!!!!!!!!

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.