Manga & Anime

[Manga Review] HONEY AND CLOVER – Thanh xuân như ngọn gió thổi qua cánh đồng hoa, không bao giờ trở lại

Comments (1)
  1. phamxthang says:

    HONEY AND CLOVER!!!!1111 MORITA HAGU YAMADA KYAAAAAA !!!!!!11
    Cảnh mấy đứa này ngồi tìm cỏ 4 lá bên bờ sông, rồi đi thuyền vào mùa đông đi ngắm Ferris Wheel, rồi Takemoto đạp xe lên phía bắc, rồi Hagu từ giã 2 người yêu mình để theo đuổi nghệ thuật…………….. sao lắm cảnh hay vậy trời!!!!!!!!! UMINO CHICA BANZAI!!!!!!!!!!

Leave a Reply