Manga & Anime

[Character Review] NAGAI KEI: Nhân vật chính không có tố chất anh hùng (Kỳ 1)

Comments (1)
  1. nuitsuki says:

    Review hay quá ;A;

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.