Movie & Live Action

[Takoyaki List] Tổng hợp những bộ phim XUYÊN KHÔNG

Comments (1)
  1. Hồi xưa VTV 3 chiếu Bác sỹ Jin vao lúc 0h.
    Sau đấy mình bắt đầu cày phim Nhật Bản 🙂

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.