Manga & Anime

[Rating] Manga: HATSUKOI CANVAS – Bức tranh tình yêu đẹp nhất

Comments (1)
  1. Heine says:

    Nói về Samamiya Akaza thì mình nhớ là còn một bộ rất rất rất tuyệt vời đó, bộ Bloody Mary đó. Sao bạn không làm bộ này?

Leave a Reply