Manga & Anime

[Rating] Manga: HATSUKOI CANVAS – Bức tranh tình yêu đẹp nhất

Comments (1)
  1. Heine says:

    Nói về Samamiya Akaza thì mình nhớ là còn một bộ rất rất rất tuyệt vời đó, bộ Bloody Mary đó. Sao bạn không làm bộ này?

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.