Movie & Live Action

[Rating – Review] Movie: UMI NO FUTA – Tự do và cô đơn

Comments (1)
  1. nhi phan says:

    “Tất cả những kí ức, những nơi chốn ngày xưa đều không còn như trước, đều từ từ vuột khỏi tầm tay cô”. Mình thấy một phần của Mari trong bản thân. mình cứ cố gắng gượng tìm cách trở về để níu kéo những quãng thời gian xưa cũ. rồi chợt nhận ra dù có ghét tương lai như thế nào thì cũng chằng thể sống lại quá khứ…
    cảm ơn rất nhiều phần review phim của bạn.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.