Manga & Anime

[Rating – Review] BLACK CLOVER – Shounen truyền thống liệu còn đủ hấp dẫn?

Comments (2)
  1. Đang drop tạm thời này, chờ ra full rồi coi 1 lúc cho đã

  2. chắc là luffy giỏi từ trong trứng :v :v viết bài này chắc coi đc mấy tập của One Pice

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.