Manga & Anime

[Rating] Anime: C3 – Nỗi ám ảnh mang tên “Quá khứ”

Comments (1)
  1. ĐĐĐ says:

    & ĐÂY LÀ 1 TRONG NHỮNG BỘ NHẠT NHẤT MÀ MÌNH ĐÃ TỪNG XEM!!! :”<

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.