Manga & Anime

[Rating] Anime: KOE NO KATACHI – Hình dáng âm thanh

Comments (1)
  1. trashyoiks says:

    Xứng đáng rating 9đ luôn <3 <3 <3

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.