Manga & Anime

[News – Event] Cơ hội giao lưu cùng tác giả Re:Monster TẠI VIỆT NAM

Comments (1)
  1. Sayaka- tan says:

    Tại sao???? TT^TT tại sao Sài Gòn lại ko có ở đây???? Hay là Sài Gòn xấu quá, ông ko muốn đến???? Tôi fan ruột của ông mà…. TT^TT

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.