Manga & Anime

[News / Event] Cơ hội giao lưu cùng tác giả Re:Monster TẠI VIỆT NAM

Comments (1)
  1. Sayaka- tan says:

    Tại sao???? TT^TT tại sao Sài Gòn lại ko có ở đây???? Hay là Sài Gòn xấu quá, ông ko muốn đến???? Tôi fan ruột của ông mà…. TT^TT

Leave a Reply