Manga & Anime

[Rating] Anime: DANGANRONPA: THE ANIMATION – Nhồi nhét chồng lên nhét nhồi

Comments (1)
  1. Tan Phat says:

    art và âm thanh phải trên 8 chứ 😐

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.