Chuyên mục khác

[News] Tòa Án Ra Phán Quyết Bắt Studio GAINAX Phải Trả 100 Triệu Yên cho Studio KHARA

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.