Manga & Anime

[Takoyaki List] Những bộ truyện tranh về GIỚI TÍNH THỨ BA đã và sẽ qua ải kiểm duyệt để đến tay độc giả Việt Nam

Comments (1)
  1. Giới tính thứ ba? Seriously? Ai duyệt cái tựa này thế =.=

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.