Manga & Anime

[Takoyaki List] Những bộ truyện tranh về GIỚI TÍNH THỨ BA đã và sẽ qua ải kiểm duyệt để đến tay độc giả Việt Nam

Comments (1)
  1. Giới tính thứ ba? Seriously? Ai duyệt cái tựa này thế =.=

Leave a Reply