Game

[Game rating] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Huyền Thoại Anh Hùng

Comments (2)
  1. SK95VP16 says:

    Takoyaki có thể cho một bài review về sequel trước đó, Trails in the Sky series được không?

    1. Chung minh se co gang nhung khong hua truoc dc :((

Leave a Reply