Manga & Anime

[Takoyaki List] Tuyển tập shoujo thơm mùi chó (và máu của chúng)

Comments (2)
  1. Lamama says:

    Hahaha Saito Chiho máu tró nhất ngoài Kanon còn phải kể đến bộ Vũ điệu màu trắng 🙂 Tui méo hiểu và méo muốn hiểu 🙂

  2. trashyoiks says:

    Heroine Shikaku thật ra cũng không quá tệ :VVVV

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.