Game

[Game Rating] PERSONA 5 – Đỉnh cao game hành động học đường ( Phần 1)

Comments (1)
  1. Tên người nhận bảo hộ cho Akira là Sakura Sojiro chứ không phải Futaba, Futaba là con gái nuôi của ông ấy –
    _-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.