Game

[Game Rating] PERSONA 5 – Đỉnh cao game hành động học đường ( Phần 1)

Comments (1)
  1. Tên người nhận bảo hộ cho Akira là Sakura Sojiro chứ không phải Futaba, Futaba là con gái nuôi của ông ấy –
    _-

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.