Chuyên mục khác

[Live Action Rating] March comes in like a Lion- Ngẫm nghĩ vị nhân sinh

Comments (1)
  1. Dummies says:

    Vậy tức là bên manga cũng vừa chỉ kết thúc phần 1 phải không ad?

Leave a Reply