Chuyên mục khác

[Live Action Rating] March comes in like a Lion- Ngẫm nghĩ vị nhân sinh

Comments (1)
  1. Dummies says:

    Vậy tức là bên manga cũng vừa chỉ kết thúc phần 1 phải không ad?

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.