Manga & Anime

[Takoyaki List] Những cái tên ngọc ngà hại não bao đời con dân shoujo

Comments (1)
  1. hikkio says:

    Ôi, nhờ bài viết này tớ mới biết kết cục của bộ Vampire Kinight đấy. Thật may là tớ đã không có chờ đợi đu bám bộ truyện đến cùng

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.