Manga & Anime

[Takoyaki List] Những cái tên ngọc ngà hại não bao đời con dân shoujo

Comments (1)
  1. hikkio says:

    Ôi, nhờ bài viết này tớ mới biết kết cục của bộ Vampire Kinight đấy. Thật may là tớ đã không có chờ đợi đu bám bộ truyện đến cùng

Leave a Reply