Manga & Anime

[Takoyaki List] Những em pokemon “được” ghét nhất

Comments (1)
  1. KuroAki says:

    Mình góp ý là bị nhầm tên nhé 😮 số 4 là watchog chứ không phải watcdog XD

Leave a Reply