Manga & Anime

[Takoyaki List] Những em pokemon “được” ghét nhất

Comments (1)
  1. KuroAki says:

    Mình góp ý là bị nhầm tên nhé 😮 số 4 là watchog chứ không phải watcdog XD

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.