Manga & Anime

[Anime Preview] FATE/EXTRA LAST ENCORE – Thay đổi táo bạo nhưng liệu có làm đúng cách?

Comments (1)
  1. kelp23 says:

    Co vẻ như người viết bài đang nhầm lẫn giữa hai servant cùng phái Saber là Artoria Pendragon và Nero Claudius, họ không phải là cùng một người nên tính cách khác hẳn nhau là đúng.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.