Manga & Anime

[Vocaloid Review] Story of evil: Rin & Len Kagamine – Sự gắn kết hơn cả tình yêu

Comments (2)
  1. HikaruChan says:

    Sai hết rồi ad ơi, xúc phạm EC và con dân EC quá.

  2. Akari Oborodzuka says:

    SẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!phiền ad tra wiki trước khi viết bài đăng

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.