Movie & Live Action

[Live action Re-Rating] Inuyashiki – Khi phản diện “tỏa sáng” hơn cả nhân vật chính (Phần 2)

Hiroya Oku, Inuyashiki, live action, movie, takoyaki.asia, takoyaki, Noritake Kinashi, takeru satou
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.