Manga & Anime

[Anime Re-Rating] Banana Fish – Những khuôn cảm điên cuồng (Phần 2)

Banana Fish, anime, rating, review, takoyaki, takoyaki.asia, Ash Lynx, Eiji Okamura
Comments (1)
  1. mofumofu mochi says:

    Bộ này xuất sắc luôn !!!!

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.