Light Novel

[Novel Review] Vĩnh biệt Tsugumi – Màu xanh của nhân trời mùa hè vang vọng

Novel, Review, Yoshimoto Banana, Tsugumi, Goodbye Tsugumi, tako, takoyaki, takoyaki.asia, Vĩnh biệt Tsugumi
Comments (1)
  1. sarahmillent says:

    Mình thực sự khâm phục cách viết nhẹ nhàng và đi vào lòng người của bạn.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.