Light Novel

[Novel Review] Vĩnh biệt Tsugumi – Màu xanh của nhân trời mùa hè vang vọng

Novel, Review, Yoshimoto Banana, Tsugumi, Goodbye Tsugumi, tako, takoyaki, takoyaki.asia, Vĩnh biệt Tsugumi
Comments (1)
  1. Avatar sarahmillent says:

    Mình thực sự khâm phục cách viết nhẹ nhàng và đi vào lòng người của bạn.

Leave a Reply to sarahmillent Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.