Manga & Anime

[Takoyaki List] Những chặng đường của mangaka hàng đầu làng Seinen – Hiroya Oku

Hiroya Oku, Gigant, Gantz: G, Inuyashiki, Me-teru no kimochi, Gantz, Zero One, Hen, takoyaki list, tako, takoyaki, takoyaki.asia
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.