Manga & Anime

[Live action Rating] Liar game: Reborn – Sự tái sinh của Trò chơi dối trá

live action, Rating, takoyaki, tako, takoyaki.asia, Liar game, Liar game: Reborn, Trò chơi Dối trá, Mikako Tabe, Shota Matsuda, Akiyama Shinichi, Shinomiya Yu
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.