Manga & Anime

[Manga Review] Neko to Jiichan – Thị trấn mèo

manga, review, neko to jiichan
Comments (1)
  1. Bộ này chỉ đến tập 4 là kết thúc rồi hả ad? Hay chỉ là tác giả đang vẽ tiếp chưa xuất bản thôi vậy?

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.