Light Novel

[Novel Review] Giáo sư và công thức toán – Hành trình đi tìm ý nghĩa cho những con số lãng mạn

novel, review, yoko ogawa, giáo sư và công thức toán
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.