Manga & Anime

[Manga Rating] Skip Beat! – 15 năm trường kỳ kháng chiến, nàng vẫn chưa về dinh

manga, rating, skip beat, shoujo
Comments (1)
  1. Xi Pi says:

    chò đợi qua lâu . huhu 17 năm thanh xuân

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.