Movie & Live Action

[Live Action Re-Rating] Gintama 2: Okite wa yaburu tame ni koso aru – Luật lệ đặt ra là để bị phá bỏ, hình tượng tạo nên là để bị đạp đổ (phần 2)

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.