Manga & Anime

[Thảo luận] Manga Gantz bị in lậu: Đam mê hay Lợi nhuận?

Comments (3)
  1. Hoang Tuan says:

    tôi không hiểu tác giả bài này đọc gantz được bao lâu và từ bao giờ, tìm hiểu sâu đến bao nhiêu? và từ trước tới giờ đọc gantz do ai dịch? đã tìm hiểu kĩ ngọn ngành vì sao các admin page muốn in sách chưa? nếu như chưa biết thì tôi nghĩ bạn nên xem lại những dòng bên trên xem đã viết đúng chưa? tôi có một lời khuyên là đừng bao giờ nên viết về một vấn đề mà bạn không hiểu rõ, bởi vì bài trên đã thể hiện rõ sự nông cạn của bạn rồi. nếu có thể bạn xoá bài hộ tôi, vì lòng tự trọng của chính bản thân bạn, hoặc có thể thì xoá luôn mẹ cái web rẻ rách này đi cũng được.

  2. Sương Shiro says:

    Quá chán Takoyaki. Cái bài như này mà cũng approve để lên web được :)))

  3. Rei Kurono says:

    khi bạn không thể làm những gì ng khác có thể thì ít nhất đừng chối bỏ công sức của hộ , GantzVN muôn năm

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.