[Takoyaki List] Đặc sản ẩm thực địa phương Nhật Bản – Kỳ 1: Hokkaido

Ẩm thực Nhật Bản có rất nhiều đặc sản địa phương, gọi là kyōdo ryōri (郷土料理) trong tiếng Nhật, nhiều món trong số chúng được làm từ các nguyên liệu địa phương với các phương thức cổ truyền, chỉ có tại địa phương đó mà không thể tìm ở đâu khác. Ở kỳ đầu tiên … Continue reading [Takoyaki List] Đặc sản ẩm thực địa phương Nhật Bản – Kỳ 1: Hokkaido