[News] Dịch truyện và fansub sẽ bị phạt đến 2 tỉ đồng

Comments (2)
  1. Kuro says:

    “hội đồng Nhật Bản” (?!) ok fine 🙂

  2. Jin says:

    Tôi nghĩ nên đặt lại cái tiêu đề đi.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.