Manga & Anime

[Anime Rating] Dororo (2019) – Siêu phẩm Sọ Dừa của Nhật Bản

Comments (1)
  1. Avatar darktaiga01 says:

    Biên kịch là Kobayashi Yasuko

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.