Manga & Anime

[News] Đạo diễn gọi otaku lớn tuổi là “phế vật” vừa phá sản sau khi làm phim vì nợ… hơn 20 tỉ VND

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.