Light Novel

[News] Dying Eye, tiểu thuyết trinh thám kinh dị của Higashino Keigo, sẽ phát sóng phiên bản Live action vào ngày 16/3 sắp tới

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.