Movie & Live Action

[News] Câu chuyện tình Ichigo no Uta dựa trên 7 ca khúc của Mineta Kazunobu sẽ ra rạp tại Nhật vào tháng 7 sắp tới

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.