Movie & Live Action

[Movie Preview] Betonamu no Hikari – Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một vị bác sĩ khoa mắt người Nhật đã đến Việt Nam làm tình nguyện

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.