[Fanfic][HQ][SakuKomo] Let’s go home! – Phần 3

|. Tên fanfic: Let’s go home! Manga gốc: Haikyuu!! Pairing: Sakusa Kiyoomi x Komori Motoya |. 4. Mưa tháng Sáu Tàu điện ngầm hay nổi vẫn sẽ rất bình thường khi là con trai, bất kể là alpha, beta hay omega đi chăng nữa, trừ những kỳ heat thì nên ở nhà, đối với omega. … Continue reading [Fanfic][HQ][SakuKomo] Let’s go home! – Phần 3