Game

[Game Rating] Tasokare Hotel – Những cú twist nằm ẩn trong từng câu chuyện [Phần 1]

Comments (2)
  1. Avatar Lan Anh says:

    Mới chơi đến chương 5 đọc xong bài của admin bị spoil hết rồi

    1. Avatar Minh Nhat says:

      xong chương 8 chương 9 r mà h còn thiếu 1 ending chưa mở đc x_X

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.